آزمایش خون تازه مبتنی بر “دی ان آ”، ۸۳درصداز سرطان‌های روده بزرگ را تشخیص داد!

▫️براساس اعلام گواردانت، کولونوسکوپی بعدی، سرطان روده بزرگ را در ۱۰درصداز افرادی که آزمایش خون آنها مثبت بود، رد کرد.

▫️براساس دستورالعمل‌های مراکز خدمات مدیکر و مدیکید در آمریکا، این آژانس برای آزمایش‌های غربالگری سرطان کولورکتال با نشانگرهای زیستی مبتنی بر خون با حساسیت دستکم ۷۴درصددر صورت تائید FDA هزینه را بازپرداخت می‌کند.


منبع: https://pezeshkan-irani.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%8C-%DB%B8%DB%B3%D8%AF%D8%B1%D8%B5/

▫️امیرعلی ط،از یکی از دو مدیرعامل گواردانت گفت: برای نخستین بار نشان می‌دهیم که یک آزمایش خون واقعا می‌تواند سرطان روده بزرگ را با حساسیت بالا تشخیص دهد. امیدواریم اوایل ۲۰۲۴ تائیدیه FDA را دریافت کنیم.

شرکت “گواردانت هلث” روز پنجشنبه اعلام کرد یک مطالعه محوری آزمایش خون DNA این شرکت نشان داد که این آزمایش ۸۳درصد سرطان‌های روده بزرگ و ۱۳درصدآدنوم‌های پیشرفته (پیش‌ساز سرطان) را شناسایی کرد اما این نتایج از عملکرد یک آزمایش رقیب مبتنی بر مدفوع کمتر بود.

آزمایش مبتنی بر مدفوع Cologuard شرکت اگزکت ساینسز، ۹۲درصداز سرطان‌های کولورکتال و ۴۲درصداز پولیپ‌های پیش‌سرط، را شناسایی می‌کند.