آیین بدرقه کاروان سلامت اربعین

به گزارش پایگاه خبری پزشکان آیین بدرقه کاروان سلامت اربعین برگزار شد  در این مراسم که دکتر میعادفر رییس سازمان اورژانس کشور و رییس کمیته بهداشت و درمان اربعین، دکتر سعید کریمی معاون درمان و، بهداشت و جمعی از مسئولان حوزه سلامت نیز در آن حضور داشتند، موتورلانس‌ها، آمبولانس ها، اتوبوس آمبولانس‌ها، درمانگاه‌های سیار، خودروهای یخچال دار لجستیک اورژانس، خودروهای حمل سوخت اورژانس، خودرو های پشتیبان اورژانس، خودرو های داروخانه سیار اورژانس، خودروهای پیشگیری بهداشتی، بالگرد و خودروهای امداد اورژانس از مقابل مسئولان در جایگاه رژه رفتند و این پایگاه را به مقصد مرزهای ایران و عراق ، ،د.
منبع: https://pezeshkanirani.ir/medical-trade-news/10267/