انتخاب اعضا جدید هیات مدیره مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی

دکتر ،خت گفت: پزشک عمومی قادر به اجاره مطب برای طبابت نیست و البته اقدام صحیح این است که پزشکان در نظام ارجاع و پزشک خانواده جذب شوند و در نقاط مختلف کشور با حقوق خوب و کافی به طبابت بپردازند.وی افزود: چه بخواهیم و چه نخواهیم عده ای پزشک عمومی و متخصص تمایل دارند مطب شخصی داشته باشند ولی این امکان بسیار دشوار شده است؛ به ،وان مثال یک پزشک برای اجاره یک مطب مجبور است مبلغ پانصد میلیون تومان ودیعه و بیست و پنج میلیون تومان اجاره ماهانه بدهد حالا باید پرسید با کدام تعرفه پزشکی میتوان یک مطب دائر کرد و هزینه های مطب را پرداخت.

وی با بیان اینکه امیدواریم این عزیزان در راستای سلامت مردم ایران گام بردارند افزود: در این انتخابات تعداد بیست وهفت نفر از همکاران توسط رای گیری منتخب و معرفی خواهند شد.دکتر ،خت گفت: از این تعداد چهارده نفر در رشته های مختلف پزشکی هستند که در گذشته تعداد آن “ده” نفر بود.

دکتر ،خت گفت: بر اساس بررسی های انجام شده از مبلغ نود هزار تومان تعرفه ویزیت پزشکی، تقریبا بیش از هشتاد هزار تومان آن صرف هزینه های جاری می شود و کمتر از ده هزار تومان باقی خواهد ماند که پزشک باید با این مبلغ کم زندگی خود را اداره کند.

دکتر ،خت گفت: وضع دارو نیز به گونه ای شده که نبود، کمبود یا گر، آن در کنار تعهدات پایین بیمه ای مردم را رنج می دهد و ما نیز به ،وان جامعه پزشکی ناراحت و نگران هستیم.وی یاد آور شد: بالغ بر صد انجمن علمی پزشکی در رشته های پایه، بالینی و تخصص های مختلف در کشور داریم که کوچکترین انجمن با حدود صد عضو و بزرگترین انجمن با بیش از هفت هزار عضو، نمایندگ، در مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی دارند.

دبیر مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران با تاکید بر اینکه تعرفه های پزشکی باید واقعی شود و هیات ،ت بودجه کافی برای تعیین تعرفه واقعی در اختیار ندارد، افزود: نگر، مهم دیگر مهاجرت کادر و گروه های مختلف پزشکی است که ما امید داریم این عزیزان در کشور بمانند و به خدمت خود ادامه دهند تا مردم ایران در سالهای آینده نیازمند پزشکان خارجی نشوند.

حیدر ،تی :مجمع عمومی فوق العاده و انتخاب اعضا جدید هیات مدیره مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی کشور با حضور و مشارکت چشمگیر چهره های نام آشنا از انجمن های بالینی پزشکی و تخصص، علوم پایه پزشکی، جراحی، دندانپزشکی و تخصص، پرستاری، مامایی، پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ در تهران برگزار شد.

دبیر مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران با بیان اینکه اطباء عادت به شلوغ ، ندارند و ترجیح می دهد آرام و بی صدا به زندگی ادامه داده و یا مهاجرت کنند، افزود: پزشکان در گذشته به کشورهای جهان اول مهاجرت می،د ولی امروزه به کشورهای همسایه و منطقه حاشیه خلیج ، می روند؛ البته ما توصیه نمیکنیم که از کشور بروند بلکه تاکید داریم بمانند و امیدوار باشند.

دکتر فاضل با تاکید بر اینکه این عزیزان ارکان مهمی در هر جامعه هستند و آینده هر کشور به سلامت این صنوف بستگی دارد، گفت: امیدوارم این شیوه عوض شود و اقتصاد پزشکی به نحوی مطلوب رعایت شود تا پزشکان بجای ، مملکت در کشور بمانند و خدمت کنند تا روزهای بهتری را در پیش داشته باشیم.

وی افزود: متاسفانه حال و احوال جامعه پزشکی کشور خوب نیست! همانطور که میبینیم جامعه معلمان کشور نیز شرایط و حال خوبی ندارند.

دکتر ایرج فاضل رییس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران در آغاز این جلسه با ابراز ،سندی از حضور پرشور نمایندگان و روسای انجمن های علمی پزشکی در این انتخابات گفت: وجود مجمع برگزیدگان مایه امیدواری است و نشانه علاقمندی اعضا رشته های مختلف و گروه های پزشکی نسبت به سرنوشت حرفه و تخصص پزشکی خود و همکاران است.

در ادامه دکتر علی ،خت حقیقی دبیر مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران گفت: تلاش بر این است که انجمن ها و اعضا بیشتری در کنار هم درون مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی حضور و مشارکت داشته باشند تا همکاران از رشته های مختلف بالینی و جراحی، علوم پایه، پرستاری، مامایی و دندانپزشکی با تخصص های مختلف اعضا و نماینده خود را درکنار هم داشته باشیم.

وی گفت: همه ما نگران سلامت ملت ایران هستیم چون بودجه ای که برای سلامت تعیین شده بسیار کم و سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی پایین است این به م،ی فشار به مردم و جامعه پزشکی است چون مردم با این وضعیت معیشتی قادر به پرداخت تعرفه واقعی نیستند.

شایان ذکر است پس از شمارش آرا که با مشارکت خوب اعضا همراه بوده است، اسامی اعضا برگزیده هیات مدیره مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران پس از تایید نهایی اعلام خواهند شد.
منبع: https://pezeshkanirani.ir/medical-trade-news/10199/