با توجه به تورم موجود تعرفه‌های پزشکی منصفانه نیست

وی افزود: از نظر علمی با دنیا فاصله نداریم و دغدغه کنونی پایین بودن تعرفه‌ها است که با توجه به اقدامات درم، که مثلاً برای حاملگی مادران پرخطر انجام می‌دهیم و مراقبت‌های لازم را از مادر و جنین به عمل می‌آوریم؛ باید هزینه‌ها متن، با خدمات دیده شود.

این متخصص ،ن و زایمان یادآور شد: همکاران رشته‌های مختلف پزشکی از جمله ،ن و زایمان با ارتباطات گسترده و حضور در مجامع علمی همواره تلاش خود را به کار بسته اند تا از آ،ین دستاوردهای روز دنیا در حیطه پزشکی بهره مند شده و خدمات درم، لازم را به بیماران ارائه دهند.


منبع: https://pezeshkan-irani.com/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86/

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: در مناطق کم برخوردار با مشکلاتی برای ارائه خدمات به بیماران مواجه هستیم که امیدواریم در آینده با تج، امکانات پزشکی در این مناطق، همه تخصص‌ها را در همه استان‌ها داشته باشیم.

متخصص ،ن و زایمان با بیان اینکه توان علمی همکاران متخصص ،ن با دانش دنیا برابری می‌کند، اظهار کرد: هر اقدامی در رابطه با سلامت مادر و جنین و نوزاد در رشته‌های کف لگن و ،راسکوپی و نازایی و…، در کشور انجام می‌شود و نیازی به اعزام بیماران به خارج از کشور نداریم و این مهم در همه رشته‌های فوق تخصصی پزشکی صدق می‌کند.

حیدر ،تی:به گزارش پایگاه خبری پزشکان ایر،؛اشرف السادات جمال، با بیان اینکه باید هزینه‌های جانبی ارائه خدمات به بیماران در تعیین تعرفه‌ها لحاظ شود، گفت: با توجه به تورم موجود تعرفه‌ها منصفانه نیست و همانطور که همکاران با حضور پررنگ خود در کنگره‌ها تلاش می‌کنند تا آ،ین یافته‌های علمی دنیا را برای ارائه خدمت به بیماران آموزش ببینند باید مسئولان نیز در تعیین تعرفه خدمات، تورم موجود و هزینه‌های جانبی را لحاظ کنند.

وی اظهار کرد: سطح سلامت مادر و نوزاد در جامعه افزایش داشته و شاهد کاهش مرگ و میر مادر و کودک بوده ایم. متخصصین نسبت به علل مرگ و میر مانند خونریزی‌ها کاملاً آگاهی پیدا نموده و شیوه‌های درم، و مدیریت‌های بیماری‌ها برای آنان تعریف شده است که ضمن مشورت با همکاران سایر رشته‌ها بیمار بدحال را در جهت کاهش مرگ و میر مراقبت می‌کنند.

پایگاه خبری پزشکان ایر،