حمایت از طراحی و تولید محصولات فناورانه و به کارگیری آنها در آموزش علوم پزشکی کشور


دکتر احسان شریفی پور با اشاره به تغییر راهبرد در و، بهداشت با توجه به نگاه ویژه مقام عالی و، و معاون آموزشی در راستای تحول سیستم آموزش عالی سلامت، ،وان کرد: یکی از راهبردهای اصلی مرکز ملی تحقیقات راهبردی، بحث پیگیری جدی ارتقاء و به کارگیری فناوری های نوین در آموزش علوم پزشکی و به روز رس، کوریکولوم های آموزشی در این زمینه است.

رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی بیان کرد: در نظر داریم هرساله یک کنگره و جشنواره ملی جامع تحت ،وان کنگره و جشنواره شیخ ا،ئیس با حضور  مقامات تصمیم گیر، اساتید، مدیران ارشد و،، دانشجویان، نخبگان، فناوران ، گروه های مهندسی ، شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاران برگزار کنیم.

وی افزود: در این رویداد طرح های برگزیده در راستای نیازهای واقعی علوم پزشکی حمایت و تشویق می شوند و به آنها گرنت اعطاء خواهد شد تا بتوانند ایده های نو و محصول محور را اجرایی کنند.

دکتر شریفی پور تصریح کرد: برگزاری پنل های تخصصی ، کارگروه های آموزشی متنوع با همکاری مرکز EDC و برگزاری جشنواره دانشجویی با حضور استارت آپ ها و ارائه راند تکنولوژی و نمایشگاه، ارائه دستاوردهای فناورانه از محورهای اصلی کنگره شیخ ا،ئیس است.

وی گفت: بیش از۱۵۰۰ نفر از گروه های مختلف و ۵۰ استارت آپ دانشجویی برای حضور در این رویداد ملی ثبت نام ،د .

دکتر شریفی پور افزود: هدف اصلی از برگزاری این کنگره، حمایت از تولید محصولات  فناورانه و به کارگیری آنها در راستای ارتقای سیستم علوم پزشکی و رفع نیازهای حوزه آموزش پزشکی است تا بتو،م علاوه بر خودکفایی در سطح ملی به سمت مرجعیت علمی آموزش علوم پزشکی کشورمان در سطح جه، حرکت جدی داشته باشیم.

گفتنی است کنگره و جشنواره ملی شیخ ا،ئیس با همکاری مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و، بهداشت از ۱ تا ۳ آذرماه در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.
منبع: https://pezeshkanirani.ir/trade-news/10285/