دخل و خرج بیمارستان‌های دولتی نمی خواند


بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بخش ،تی اتفاق می‌افتد و همین آمار نشان می‌دهد که با حجم زیادی از خدمات در بیمارستان‌های ،تی مواجه هستیم.

در همین حال، شرایط بیمارستان‌های ،تی به لحاظ بودجه‌ای و تأمین هزینه‌ها، بسیار بحر، است و اگر از سوی و، بهداشت حمایت نشوند؛ ادامه حیات آنها به خطر می‌افتد.

در واقع، می‌توان چنین گفت که بیمارستان‌های ،تی با بودجه‌ای که و، بهداشت می‌دهد، سرپا مانده اند و این در حالی است که اگر در نحوه مدیریت و هزینه کرد این بیمارستان‌ها؛ اصلاحاتی صورت بگیرد، به طور قطع شاهد کاهش هزینه‌های نظام سلامت کشور خواهیم بود.

بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع و، بهداشت، با ،وان این مطلب که بخش مهمی از اداره بیمارستان‌ها شامل حوزه منابع انس، است که در این حوزه نحوه برخورد با افراد بسیار حایز اهمیت است، گفت: بزرگ‌ترین اندوخته یک سازمان منابع انس، آن است.

وی افزود: موفقیت‌های هرچند به ظاهر کوچک در بیمارستان‌ها به ،وان بخشی از نظام سلامت می‌تواند در کنار همه چالش‌هایی که وجود دارد، موجب امیدآفرینی در جامعه شود.

رحیمی، از بیمارستان به ،وان یک موجود زنده باهوش یاد کرد که نسبت به همه واکنش‌های ما تأثیرپذیر است و بر اساس رفتار ما تربیت می‌شود.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد:سیستم و فرهنگ سازمان از سبک رفتار و فعالیت‌های مدیران الگو می‌گیرد.

این اظهارات از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع و، بهداشت، نشان می‌دهد که اوضاع و احوال مدیریت بیمارستان‌های ،تی، چندان خوش نیست و هرچه زودتر باید تغییراتی در سبک و مدل اداره این بیمارستان‌ها صورت بگیرد.

در شرایط کنونی، بیمارستان‌های ،تی با حجم سنگین بدهی به شرکت‌های دارویی و تج،ات پزشکی و همچنین شرکت‌های پیمانکار در زمینه تهیه غذای بیمارستان‌ها مواجه اند و همین موضوع باعث شده تا روند تأمین نیازهای بیمارستان‌ها دچار اختلال شود.

بیمارستان‌های ،تی با تعرفه‌های مصوب هیأت ،ت اداره می‌شوند و در کنار آن، از حمایت‌های مالی و، بهداشت نیز بهره مند هستند. در عین حال، شاهد ناترازی منابع و هزینه‌های این قبیل بیمارستان‌ها هستیم‌.

افراد بیمه شده که اغلب از اقشار حقوق بگیر و کم درآمد جامعه هستند، توان رفتن به بیمارستان‌های خصوصی را ندارند. از همین رو، لازم است که بخش ،تی، توان کافی برای ارایه خدمات با کیفیت را داشته باشد و این امر، مست،م منابع کافی است.

نبود بودجه کافی برای ،ید م،ومات و تج،ات مصرفی و مورد نیاز بیماران، باعث شده تا انجام برخی از جراحی‌های غیر ضرور، با تأخیر صورت بگیرد. همین مساله تا حدود زیادی، موجبات گلایه و نارضایتی مراجعان به بخش ،تی را فراهم آورده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع و، بهداشت، تغییر در روند اداره و هزینه‌کرد بیمارستان‌ها را خواستار شد و بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای بهبود وضعیت مالی برخی بیمارستان‌ها تاکید کرد.

رحیمی به تنوع ارایه خدمات و هزینه‌ها در سیستم بهداشت و درمان اشاره کرد و افزود: بی‌تردید ارتقای کیفیت خدمات در حوزه سلامت به افزایش رضایتمندی مردم منجر خواهد شد.

اوضاع بیمارستان‌های ،تی اصلاً خوب نیست و می‌طلبد و، بهداشت هرچه زودتر، اصلاحاتی در روش و شیوه مدیریت این بیمارستان‌ها انجام دهد. زیرا، در غیر این صورت؛ آسیب‌های مدیریت سنتی بیمارستان‌های ،تی، متوجه قشر زیادی از مردم و بیماران خواهد شد که هیچ انتخابی غیر از بیمارستان ،تی ندارند.

در همین حال، مدیران بیمارستان‌های ،تی معتقدند ا،ر بیمارستان‌های ،تی در صورت حذف قو،ن و بروکراسی‌های دست و پاگیر، توان درآمدزایی برای رفع مشکلات اقتصادی خود را دارند.

پتانسیل، شاخص‌ها و پارامترهای بیمارستان‌ها باهم تفاوت دارد، ولی با وجود این تفاوت‌ها، سیستم اداره و مدیریت تمامی بیمارستان‌ها به صورت ی،ان تعریف شده که همین مساله مانع بزرگی برای پیشرفت و ارتقای وضعیت بیمارستان‌های ،تی است.

تنها نسخه نجات بخش بیمارستان‌های ،تی، ،یب استقلال، شفافیت و پاسخگویی است. باید با تسهیل و تسریع قو،ن، دست بیمارستان‌ها جهت درآمدزایی منطقی باز باشد و سپس با نظارت از آنان انتظار پاسخگویی داشته باشیم.
منبع: https://pezeshkanirani.ir/trade-news/10326/