رونمایی از سامانه امضاء دیجیتال نسخه الکترونیک در نظام پزشکی

دکتر محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ امضای دیجیتال برای نسخه الکترونیک و اصالت و هویت سنجی پزشکان بر عهده سازمان نظام پزشکی نهاده شده است؛ اظهار کرد: در قالب صدور کارت هوشمند و امضای الکترونیک حدود ۶۰ هزار کارت هوشمند […]

نوشته رونمایی از سامانه امضاء دیجیتال نسخه الکترونیک در نظام پزشکی اولین بار در پایگاه خبری پزشکان ایر، پدیدار شد.


منبع: https://pezeshkan-irani.com/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7/