سرانجام استعفای رئیس نظام پزشکی تهران چه شد؟

این عضو سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه عده‌ای از اعضای نظام پزشکی تهران در فضایی احساسی اقدام به استعفا کرده‌اند که البته حق هر فردی بوده ولی برای پزشکان جای تعجب داشت ،وان کرد: این افراد بدون مشورت با اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران در فضای مجازی با التهاب آفرینی استعفای خود را اعلام ،د و حجت برای ما تمام شد، اما فردای آن روز برخی از این افراد اعلام ،د که از استعفای خود پیشمان شده‌اند و ما به آنها اعلام کردیم در صورتی که خواهان پس گرفتن استعفا هستند علی‌رغم اینکه ما مایل به ماندن شما در هیئت مدیره هستیم نسبت به آنچه در فضای مجازی اعلام کردید اعلام موضع کنید و ما به آن‌ها اعلام کردیم در صورت پس گرفتن استعفا این موضوع بررسی خواهد شد.

اسدی ادامه داد: در سازمان نظام پزشکی مسوولان با آرا و به صورت داوطلبانه انتخاب شده‌اند و موظف به انجام وظایف خود هستند، در آیین‌نامه سازمان نیز اعلام شده است استعفا حق هر عضو منتخب است و پس از استعفا عضو علی‌البدل جایگزین فرد مستعفی خواهد شد و تایید عضو علی‌البدل منوط به صدور اعتبارنامه وی و تایید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات است.

محمدرضا اسدی، نایب رئیس نظام پزشکی تهران در مورد استعفای رئیس نظام پزشکی پایتخت تهران گفت: قانون سازمان نظام پزشکی براساس قو،ن و آیین‌نامه تمام سازمان‌های انتخاباتی کشور است و تکلیف استعفا در این نهادها با پست‌های انتصابی کاملا متفاوت است.

 نایب رئیس نظام پزشکی تهران گفت: امروز حق اعضا علی‌‌البدل است که جایگزین افراد مستعفی شوند مگر اینکه افراد مستعفی استعفای خود را پس بگیرند و به اعضای جایگزین نیز این موضوع را اعلام کنند. اگر از استعفای این افراد به ،وان شجاعت قلمداد شده و آنان خواهان بازگشت هستند با همین شجاعت اعلام کنند که استعفای خود را پس خواهند گرفته تا برای افکار عمومی و جامعه پزشکی و سلامت زحمتکش و دلسوز موضوع به درستی تبیین گردد اگرچه اکنون این حق عزیزان منتخب علی البدل است.
منبع: https://pezeshkanirani.ir/medical-trade-news/10098/

اسدی با بیان اینکه پس از این درخواست ما هیچ پاسخی از سوی این افراد داده نشد و آنها با واسطه‌های مختلف اعلام می‌،د که خواهان بازگشت هستند تصریح کرد: این افراد باید موضع شفاف خود را در این خصوص اعلام ،د و در آیین‌نامه سازمان نیز اعلام نشده است که استعفا حتما باید کتبی باشد یا شفاهی بلکه برای ما ملاک اعلام استعفا است.

وی با بیان اینکه در سازمان‌های ،تی یک نفر توسط شخص بالادستی منصوب می‌شود و در صورت استعفا باید استعفای وی به تایید آن مقام بالا دستی برسد و ممکن است مقام مسوول با استعفای شخص مخالفت کند. به دلیل اینکه این فرد متعهد است و مسؤولیت به وی تفویض اختیار شده است.