ضرورت اهتمام دولت و بخش خصوصی برای توسعه صنعت پلاسما/توسعه صنعت پلاسما،نیازمند اصلاح فرایندهای قیمت گذاری از روش های مبتنی بر هزینه های تولید

۱. اهدای داوطلبانه خون و پ،ما با انگیزه های والای انسان دوستانه حاصل اخلاق ایر،-اسلامی و نوع دوستی مردم ایران و دستاورد هدایت صحیح سیاستگذاران و عملکرد من، صنعتگران ایر، در سال های گذشته بوده است و تداوم تاکید بر روح ایثارگری در این صنعت، با به کارگیری تجربه های قبلی و استفاده از راه کارهای نوین علمی توصیه می گردد.

۴. در صنعتی که بیش از ۸۰ درصد گردش مالی آن در جهان در اختیار پنج بازیگر بزرگ چندملیتی است، لازم است برای نقش آفرینی صنعت پ،مای ایران در جهان، امکان ایجاد صرفه اقتصادی برای اهالی این صنعت که اهلیت لازم را دارند، ایجاد شود.

۶. در راستای گسترش برون مرزی این صنعت، بر انطباق فرایندهای قانونگذاری ملی با قواعد بین المللی جهت اخذ تاییدیه سازمان جه، بهداشت برای فرآورده های مشتق از پ،ما و تبادل تجربه کشور ایران با سایر کشورهای منطقه و جهان تاکید می گردد.

۳. توجه به ثبت منبع پ،ما از جمله اقدامات ضروری در این صنعت است که نه تنها می تواند منجر به اطمینان بیشتر از ایمنی و اثربخشی فرآورده های مشتق از پ،ما شود، بلکه می تواند بر ابعاد اقتصادی این صنعت نیز تاثیرگذار باشد.

۲. دستیابی به دانش و تکنولوژی های جه، برای تولید پ،ما و فرآورده های مشتق از آن در کشور، از افتخارات نظام دارویی ایران است و حمایت از گسترش این صنعت با حمایت از تاسیس پالایشگاه پ،ما در داخل کشور و گسترش تدریجی مراکز جمع آوری پ،ما در کشور به منظور تامین پ،مای مورد نیاز برای تامین داروهای مشتق از پ،ما مورد نیاز نظام سلامت کشور و همچنین حضور در بازارهای منطقه مورد تاکید است.

۷. از آنجا که ،ب نظر ذی نفعان، مورد تاکید قانون بهبود مستمر محیط ،ب و کار است، فراهم نمودن مشارکت صاحبان صنعت پ،ما در این فرایندها مورد تقاضا است.


منبع: https://pezeshkan-irani.com/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9/

شرکت کنندگان در اولین سمپوزیوم ایران پ،ما، ضمن تقدیر و تشکر از سازمان غذا و دارو، سازمان انتقال خون ایران، انجمن تامین کنندگان پ،ما و داروهای پ،مایی استان تهران و تمام ،، که در سال های گذشته در راستای اعتلای صنعت پ،ما تلاش کرده اند، به لحاظ اهمیت تولید داخلی پ،ما در ارتقای سلامت جامعه و افزایش توانمندی های فناورانه در کشور و با توجه به نقش و اهمیت ویژه این صنعت در دسترسی بهتر بیماران به داروهای مشتق از پ،ما، مراتب ذیل را به ،وان بی،ه و مصوبات اولین سمپوزیوم ایران پ،ما اعلام و ضمن حمایت از تحقق آنها بر نقش سازمان غذا و دارو به ،وان متولی اصلی پ،ما و فراورده های مشتق از آن، در اجرایی شدن آنها تاکید دارند.

۵. در راستای توسعه صنعت پ،ما، اصلاح فرایندهای قیمت گذاری از روش های مبتنی بر هزینه های تولید، به سایر روش های مدرن تر قیمت گذاری توصیه می گردد.