عهد ایران به حذف هپاتیت تا سال ۲۰۳۰/ درمان رایگان بیماری برای ۵ گروه خاص

عهد ایران به حذف هپاتیت تا سال ۲۰۳۰/ درمان رایگان بیماری برای ۵ گروه خاص

به گزارش پایگاه خبری پزشکان ایر، دکتر رشید رمض،؛رئیس اداره کنترل و مبارزه با هپاتیت و، بهداشت با اشاره به ادغام بیماریابی هپاتیت در نظام شبکه بهداشتی کشور از سال گذشته، گفت: «تشخیص» بیماری ذیل شبکه بهداشتی برای همه افراد جامعه رایگان است و «درمان» نیز برای پنج گروه خاص به شکل رایگان انجام می‌شود.

در سطح جهان ۳۵۴ میلیون مورد مبتلا به هپاتیت B و C داریم که از این تعداد ۲۹۶ میلیون نفر مربوط به هپاتیت مزمن B و ۵۸ میلیون نفر هم آلوده به هپاتیت مزمن C هستند.

مناطق جهان به چند دسته منطقه با شیوع بالا، متوسط و پایین هپاتیت ت،یم می‌شوند و ایران در منطقه شیوع پایین بیماری قرار دارد. این درحالی است که در کشورهای منطقه اِمرو میزان شیوع هپاتیت بالا است اما ما در شرایط شیوع پایین هپاتیت B و C قرار داریم.
منبع: https://pezeshkanirani.ir/medical-trade-news/10235/