قوانین فعلی و پرداخت جریمه مانع از دخالت افراد فاقد صلاحیت در پزشکی نمی شود

دکتر محمد رضا دیدبان اردک، رئیس نظام پزشکی شیراز؛با اظهار تاسف از این که در سال های اخیردخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی بسیار گسترده شده است؛ اظهار کرد: این افراد بی مهابا در تمام زمینه ها به تبلیغ کارهای خود می پردازند و کلا سلامت جامعه را به خطر انداخته و از خلاء قانون و عدم رسیدگی قاطع مراجع ذیصلاح سوء استفاده می کنند .

وی گفت: مداخله در امور درم، وظیفه قانونی افرادی است که به طور رسمی آموزش دیده و دارای مدارک قانونی و دانشگاهی هستند مانند جامعه پزشکی که در این موارد آموزش کامل دیده و از تبحر لازم برای امر درمان برخوردارند.

رئیس نظام پزشکی شیراز ادامه داد: البته نظام پزشکی به صورت انفرادی صلاحیت رسیدگی به تخلفات افراد غیر گروه پزشکی مداخله گر را ندارد، لذا با هماهنگی های انجام شده  با دانشگاه علوم پزشکی و مراجع قضایی افراد متخلف را جهت برخوردهای قانونی  معرفی می کنیم.

رئیس نظام پزشکی شیراز در پاسخ به این سوال که چه قو،ن بازدارنده ای در برخورد با افراد فاقد صلاحیت مداخله گر در امور پزشکی و درم، مردم وجود دارد؛ تصریح کرد: متاسفانه قانون گذار در این مورد غفلت کرده و به طور کلی قو،ن فعلی در امر بازدارندگی بسیار ناتوان است به ،وان مثال فرد  فاقد صلاحیتی که میلیاردها تومان از این راه ،ب درآمد کرده و سلامت افراد زیادی را به خطر انداخته است صرفاً به پرداخت یک جریمه بسیار اندک مالی محکوم می شود و همین امر باعث شده که این افراد از انجام اعمال خود دست بردار نبوده و فعالیت های خلاف خود رابیشتر کرده و آن را گسترش دهند ، لذا ضروری است در این خصوص قو،ن تغییر یافته و شدت بیشتری پیدا کند تا بازدارنده باشد .


منبع: https://pezeshkanirani.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84/

پایگاه خبری پزشکان ایر،
دیدبان اردک، با تاکید بر این که دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و درم، نه تنها سلامت مردم بلکه آینده سلامت کشور را هم تهدید می کند؛ خاطرنشان کرد: چنان چه با این افراد برخوردهای قانونی انجام نشود، در آینده با گسترش این امر غلط توان مبارزه با متخلفان کمتر شده و با فریب بعضی از مراجعین ساده اندیش تهدید بزرگی برای سلامت جامعه خواهند بود.

وی با بیان این که نظام پزشکی شیراز از روز اول شروع به کار دوره جدید به اهمیت این موضوع واقف بوده و تمام سعی و تلاش خود را در جهت کمتر ، این پدیده شوم به کار گرفته است، افزود:  در این راستا جلسات متعددی را با مسئولین قضایی استان برگزار کردیم و از دادستان انتظامی سازمان نیز خواستار این شدیم با تمام توان به مبارزه با افراد متخلف در این حوزه بپردازد .