مطالعه جدید “شباهت مغز افراد چاق با مغز بیماران مبتلا به آلزایمر!” –

حیدر ،تی:به گزارش پایگاه خبری پزشکان ایر،؛مطالعه جدید “شباهت مغز افراد چاق با مغز بیماران مبتلا به آ،ایمر!”محققان در دانشگاه مک‌گیل کانادا اسکن‌های مغزی بیش از ۱۳۰۰۰ نفر را در نخستین پژوهش درباره مقایسه مستقیم ال،ای تحلیل رفتن مغز در افراد چاق و بیماران آ،ایمر تجزیه و تحلیل ،د.

این پژوهش یک قدم به جلو برمی‌دارد.محقق اصلی این مطالعه می گوید:‌ “ما نشان دادیم که شباهتی میان مغزهای افراد چاق و افراد مبتلا به آ،ایمر وجود دارد. در هر دو گروه افراد ضخامت قشر مغزی کاهش پیدا می‌کند.

این اسکن‌ها نازک شدن مشابه مغز را در مناطق مربوط به یادگیری، حافظه و قضاوت در هر دو گروه افراد نشان دادند.چاقی می‌تواند باعث تغییراتی در بدن شود که با افزایش خطر بیماری آ،ایمر مربوط هستند، از جمله آسیب به رگ‌های خونی مغز و تجمع پروتئین‌های غیرطبیعی.

“قشر مغزی که در انسان‌ها مسئول کارکردهای عالی مغز مانند سخن گفتن، ادراک، حافظه درازمدت و قضاوت است، لایه بیرونی مغز را تشکیل می‌دهد.نازک شدن این منطقه مغز ممکن است بیانگر کاهش سلول‌های مغزی باشد.
منبع: https://pezeshkanirani.ir/medical-updates/10184/