نقش مهار کننده را ههای التهابی در درمان اگزمای دست

همینطور، را ههای سیتوکین های Th17 ،Th2 ،Th1 ، و Th22 ، همچنین سیگنال دهی ۱۷-SYK-mediated interleukin پرولیفراسیون کراتینوسیت و تمایز آنها را مهار می کند. بنابراین، این طیف گسترده

سرعت پاسخ در بیماران مقاوم به استروئید، قابل توجه بود. گروه دوز ۸۰ میلی گرمی بهبودی قابل توجهی را نسبت به پل،و تا ۲ هفته نشان داد. پیامد دوم، دستیابی به نمره PGA معادل صفر یامنفی ۱ بود که معادل است با برطرف شدن کامل یا تقریبا کامل خارش، با دو نمره بهبود نسبت به پل،و. این پیامد در ۳/ ۳۱

یا موضعی قوی یا فوق قوی مقاومت نشان می دادند.

منبع:Medscape
منبع: https://pezeshkanirani.ir/skin-hair/10238/درصد از بیماران گروه دوز ۸۰ میلی گرمی از Gusacitinib در هفته ۱۶ به دست آمد، در حالی که ۳/ ۶ درصد از بیماران گروه کنترل به آن دست یافتند. پیامد دیگر، میزان بهبود خارش براساس معیار subscore 3-0 mTLSS pruritus بود. همانند دیگر پیامدها، بهبودی در خارش سریع بود. در هفته دوم، بیماران در گروه دوز ۸۰ میلی گرمی، به ۱/ ۴۳ درصد کاهش در نمره خارش نسبت به پایه دست یافتند. هر دو دوز gusacitinib به خوبی تحمل شدند و هیچ موردی از حوادث ترومبوآمبولی، حوادث قلبی عروقی ماژورر یا عفونت های فرصت طلب در طول دوره ۱۶ هفته ای مطالعه دیده نشد. شایع ترین عوارض جانبی آن عبارتند از نازوفارنژیت خفیف تا متوسط، سردرد، افزایش بدون علامت کراتین فسفوکیناز و افزایش اندک در کلسترول HDL همراه با کاهش اندک در کلسترول .LDL

محققان در یک کارآزمایی تصادفی سازی شده، چند مرکزی، دو سو کور، فاز ۲b و ۱۶ هفته ای، ۹۷ بیمار را به گروه مونوتراپیGusacitinib خوراکی، با دوز ۴۰ یا ۸۰ میلی گرم در روز یا پل،و، ت،یم ،د. همه بیماران مبتلا به اگزمای مزمن دست با طول دوره بیش از ۶ ماه بودند که به درمان با استروئیدهای سیستمیک

بدون توجه به اینکه اگزمای مزمن دست فرد عمدتا ناشی از درماتیت تماسی تحریک کننده، درماتیت تماسی آ،ژیک یا درماتیت آتوپیک باشد.

نقش مهار کننده را ههای التهابی در درمان اگزمای دست،محققان در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که Gusacitinib ، یک مهار کننده جدید را ههای متعدد التهابی خوراکی، منجر به بهبود سریع و م،ی دار بالینی در اگزمای مزمن دست متوسط تا شدید می شود که در برابر کورتیکواستروئیدمقاوم هستند.

Gusacitinib یک مهار کننده خوراکی جانوس کیناز ۱، ۲، و ۳، تیروزین کیناز ۲، و تیروزین کیناز طحالی است.

فعالیت، آن را به کاندیدایی برای درمان انواع دیگر بیمار یهای التهابی پوستی تبدیل می کند.

پیامد اولیه مطالعه، درصد بهبود در نمره کل اصلاح شده شدت ضایعه در هفته ۱۶ نسبت به میانگین نمره اول بود. در نهایت، پاسخ دوز میانبر واضح بود: Gusacitinib در دوز ۸۰ میلی گرم در روز منجر به ۵/ ۶۹ درصد کاهش، در دوز ۴۰ میلی گرم منجر به ۴۰ درصد کاهش و در گروه پل،و، ۵/ ۳۳ درصد کاهش دیده شد. میزان کاهش نمره اگزما میان دوز ۴۰ میلی گرمی و پل،و، م،ی دار نبود.

اثربخشی این دارو که یک بار در روز تجویز می شود، برای مدیریت این شرایط چالش برانگیز اثبات شد،