هر روز شاهد دخالت های افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و درمانی مردم هستیم

وی افزود: در حیطه پزشکی اگر همکاری مرتکب خطا یا قصوری شود بلافاصله با او برخورد انتظامی خواهد شد در حالی که دارای صلاحیت های لازم در امور پزشکی و درم، است اما جای تعجب است افرادی که کوچکترین صلاحیت علمی و عملی در حوزه پزشکی ندارند به راحتی با سلامت مردم بازی می کنند و در نهایت مشمول ۵ میلیون تومان جریمه نقدی می شوند!!

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی همدان با تاکید بر این که  مجازات ها در این حوزه بازدارنده نبوده و حتی در زمینه نظارت بر تبلیغات گمراه کننده به خوبی عمل نکرده ایم ؛  اذعان کرد: از سوی دیگر مردم باید به این آگاهی برسند همان طور که برای مراجعه به یک پزشک اقدام به استعلام نموده و از مراجعین به پزشک مربوطه در خصوص نحوه کار درم، او سوال می کنند، چگونه بدون هیچ نوع تحقیق و صرفا با ی،ری تبلیغات اغواء کننده حاضر هستند سلامت خود را به دست افراد فاقد صلاحیت، آن هم در مراکز زیرزمینی بدون مجوزهای بهداشتی قرار دهند؟!

وی ادامه داد: افراد فاقد صلاحیت های علمی عملا مرتکب جرم می شوند و با ارائه مدارکی که ارتباطی به حوزه پزشکی ندارد مثلا اقدام به انجام امور اصلاحی و فیزیوتراپی در افراد بیمار کرده یا در مراکز زیرزمینی انواع خدمات حوزه پوست و زیبایی را به مردم ارائه می دهند که در نهایت موجب آسیب رساندن به سلامت مردم می شود.
دکتر علیرضا مدرکیان

به گزارش پایگاه خبری پزشکان ایر، دکتر علیرضا مدرکیان در گفت وگو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که هر روز شاهد دخالت های افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و درم، مردم هستیم؛ اظهار کرد: قو،ن در این حوزه بازدارنده نبوده و زم، که این افراد به مراجع ذیصلاح جهت تنبیه و مجازات معرفی می شوند در عمل مشاهده می شود که با عزمی راسخ تر و صرفا با تغییر نام و نش، خود اقدام به ادامه فعالیت های غیرقانونی خود در حوزه پزشکی و درم، می کنند.

مدرکیان تصریح کرد: علاقه مردم به حوزه زیبایی بیش از پیش شده است و در سایر حوزه ها نیز نتوانسته ایم نیاز بازار سلامت را با نیروهای متخصص حوزه پزشکی تامین کنیم؛ ی،ی در واقع عرضه و تقاضا با یکدیگر همخو، ندارد.

وی یاد آور شد: با آموزش های لازم به مردم و همچنین فراهم نمودن بسترهای لازم برای فعالیت همکاران و توانمند سازی ایشان  در عرصه های مختلف پزشکی و درم،ِ مورد نیاز مردم ، می توان از جولان افراد فاقد صلاحیت در حوزه پزشکی و درم، جلوگیری کرده و از گسترش مراکز زیرزمینی در این زمینه پیشگیری کرد.


مطلب قبلیآغاز بکار کنگره ،ونتولوژی ( لثه و ایمپلنت) در تهرانمنبع: https://pezeshkan-irani.com/%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA/