۱۴۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه سلامت فعالیت دارند


بیست و نهمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی با حضور معاون اول، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، وزیر بهداشت، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی و جمعی از مدیران ارشد و، بهداشت و محققان، برگزار شد.

روح الله دهق، فیروزآبادی در این مراسم که در مرکز همایش های بین المللی رازی تهران برگزار شد، با بیان اینکه یکی از مهمترین داشته های مردمی انقلاب اسلامی، نظام سلامت است، افزود: باید جایگاه بالای نظام سلامت را نگه داشت و به ارتقای آن کمک کرد. در حوزه سلامت امروز افق های جدیدی از جمله پزشکی فرد محور و پزشکی بازساختی مطرح شده و در درمان بیماری هایی که بشر تا کنون نتوانسته بر آن غلبه کند، با تغییر پارادیم نگاه به درمان و سلامت، راهکارهای فناورانه و جدید ایجاد شده است.

وی با اشاره به ،وم حرکت در مسیر کار فناورانه، خاطرنشان کرد: حرکت جامعه سلامت و اساتید دانشگاه های علوم پزشکی به سمت فناوری، یک ضرورت جدی است. حوزه سلامت از آنجا که به طور مستقیم با بازار مصرف، اقتصاد و مراجعان خود در ارتباط است، به شکل نیازمحور و عملیاتی می تواند فعالیت کند. بهترین توفیقات در شرکت های دانش بنیان، زم، حاصل شده که فعالان حوزه سلامت با شناسایی شرایط، نیازها و بازار، مجوزها و فرآیندها در توسعه محصول، فناوری و خدمت جدید مشارکت کرده اند.

معاون رییس جمهور تاکید کرد: ساز و کار شناسایی و حمایت از شرکت های دانش بنیان ارتقا یافته و شرکت های دانش بنیان نوپا پس از حدا،ر ۶ ماه فعالیت فناورانه می توانند دانش بنیان شوند و شرکت های نوپا تا ۵ سال اول و زم، که گردش مالی آنها از ۵ میلیارد تومان بالاتر نرفته، مطلقا مشمول معافیت مالیاتی می شوند.

فیروزآبادی از تغییر رویکرد بنیاد ملی نخبگان برای شناسایی و حمایت از نخبگان خبر داد و گفت: نظام شناسایی بنیاد ملی نخبگان از رویکرد خوداظهاری و پر ، فرم به شناسایی فعال تبدیل می شود و برگزیدگان جشنواره های بزرگ حوزه سلامت می توانند عضو بنیاد ملی نخبگان شوند.

وی با تاکید بر حمایت بنیاد ملی نخبگان از اساتید ویژه دانشگاه های علوم پزشکی، یادآور شد: حمایت های بنیاد ملی نخبگان به جای اینکه با تقاضای افراد باشد، حول محور اساتید خواهد بود. در این مسیر، اساتید ویژه توسط بنیاد ملی نخبگان شناسایی می شوند و تمام تسهیلات بنیاد از جمله پژوهانه و تسهیلات نظام وظیفه به صورت بسته های مختلف در اختیار اساتید نخبه پرور قرار می گیرد.

فعالیت ۱۴۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه سلامت

 یونس پناهی در ادامه با بیان اینکه از دو سال گذشته نگرش تحقیقات و فناوری را ضمن حفظ تولید و جهش علم، به سمت فناوری برده ایم.

وی گفت: در همین راستا نشست های متعددی با تمام دانشگاه های علوم پزشکی و به خصوص معاونت های تحقیقات و فناوری در جهت کمتر شدن فاصله دانشگاه های علوم پزشکی با صنعت انجام شد.

پناهی در ادامه بیان داشت: یکی از برنامه های مهم در دانشگاه های علوم پزشکی، تکمیل زنجیره تولید بوده که هدف ما بوده أست که در این زمینه شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد و فناوری جهت ارتقای زنجیره تولید ایجاد شد.

معاون تحقیقات و فناوری و، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: در ابتدای ،ت مردمی تعداد ٧٠٠ شرکت دانش بنیان داشته ایم که این تعداد امروزه به بیش از ١۴٠٠ شرکت رسیده که این شرکت ها در حوزه های مختلف از جمله مواد اولیه دارو، دارو، تج،ات پزشکی و سایر حوزه ها بوده أست.

پناهی ادامه داد: عدالت محوری و استفاده از تمام منابع و، بهداشت بر اساس ظرفیت های دانشگاه های علوم پزشکی، مردمی ، تحقیقات بر اساس نیازهای مردم و جامعه که بر اساس رصد ، صورت می پذیرد، مسئله محور بودن دانشگاه های علوم پزشکی و اقتصاد دانش بنیان از جمله برنامه ها و سیاست های مهم و، بهداشت است
منبع: https://pezeshkanirani.ir/trade-news/10323/