5 رویکرد غیرضروری در حوزه سلامت قلب کودکان

به گفته محققان، انجام نوار قلب برای کودکان پیش از آغاز درمان ADHD ، به امری عادی تبدیل شده،

 

اما شواهد از این رویکرد پشتیب، نمی کنند، و با افزایش تعداد تشخیص های بیش فعالی، تستها

می دهد تا موارد غیرضروری یا بدون اندیکاسیون را، به استثنای موارد ذکر شده، بشناسند.در همه موارد، سابقه خانوادگی مهم است، این به م،ای صرف وقت لازم برای پرسیدن در مورد خاله ها، عموها و همه بستگان درجه یک است، نه فقط پرسیدن یک سوال که آیا بیمار سابقه خانوادگی مشکلات قلبی دارد یا خیر.

۲۰سال پیش شیوع ADHD سه تا چهار درصد بود. اکنون تقریبا سه برابر بالاتر است. کمیته AAP اشاره  می کند که وقتی ناهنجاری های ECG شناسایی می شوند، بندرت تغییری در درمان ADHD ایجاد می کنند. به علاوه، داروهای محرک معمولی مورد استفاده دردرمان ADHD هیچگاه تأثیر مهمی بر قلب نداشته اند.

 

 

ADHD

اکوکاردیوگرام برای درد قفسه سینه

این کمیته می گوید استفاده معمول از اکوکاردیوگرام برای کودکان مبتلا به سنکوپ غیر-ضروری است، مگر اینکه کودک دارای سابقه نگران کننده یا ناهنجاری های ECG باشد. بیشتر بیمار، که سنکوپ واقعی دارند یا غش می کنند، از طریق سابقه خانوادگی کامل تشخیص داده می شوند. ا،ریت قریب به اتفاق این افراد، برای رد ، علت دیگری که می تواند باعث وقوع سنکوپ شود، نیاز به ECGو معاینه فیزیکی دارند. اگر این موارد طبیعی باشند،هیچ اندیکاسیونی برای انجام اکوکاردیوگرام وجود ندارد.اگربیمار حین دویدن،با         انجام تمرینات سنگین ورزشی یا به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به جای ۲۰ث،ه دچار سنکوپ شود، مواردی هستند که به یک بررسی کامل قلبی نیاز دارند. اما سنکوپ معمول که بیمار در عرض چند ث،ه هوشیار        می شود، نیازی به انجام اکوکاردیوگرافی ندارد.

تروپونین ها برای درد قفسه سینه

درمان استاندارد برای بزرگسالان مبتلا به درد قفسه سینه مراجعه می کنند: ECG و تروپونین.

اکوکاردیوگرام برای سنکوپ

 

مشابه با توصیه بالا، قبل از آغاز درمان اختلال کمبود توجه/بیش فعالی ) ADHD ( در کودکان بدون علامت

طبق توصیه های جدید، کودکان مبتلا به درد قفسه سینه نیازی به اکوکاردیوگرام ندارند، مگر اینکه نوار

و سالم که سابقه بیماری قلبی شخصی یا خانوادگی ندارند،نیازی به ا نجام روتین ECG غربالگری نیست.

سابقه نگران کننده یا ناهنجاری ECG وجود داشته باشد. به گفته محققان، کودک، که درد قفسه سینه

نوار قلب ) ECG ( به ،وان ،متی از یک امتحان ورزشی، تهیه کرد. این راهنما به پزشکان اجازه

نوار قلب نیاز دارند.

میثم ،تی :به گزارش پایگاه خبری پزشکان ایر، بخش قلب و جراحی قلب AAP ، این توصیه ها رابه ،وان بخشی از ،C،osing Wisely campaign

علاوه بر این، بررسی معمول برای درد قفسه سینه در کودکان نیازی به تجویز تروپونینها ندارد، مگرا ینکه

ECG غربالگری نباید به ،وان بخشی از معاینه روتین کودکان در زمان ورود به برنامه های ورزشی در بیماران سالم که هیچ علائمی ندارند و هیچگونه سابقه شخصی یا خانوادگی بیماری قلبی را ذکر نمی کنند، تجویز شود. برخی از انجمنهای پزشکی استدلال می کنند که همه کودک، که در ورزش شرکت می کنند باید نوار قلب داشته باشند، اما درحال حاضر هیچ داده ای وجود ندارد که از آن پشتیب، کند، به ویژه در ایالات متحده آمریکا. نوار قلب اغلب یافته های مثبت کاذب ایجاد می کند: «حدود ۱۰ درصد آنها می گویند کودک کمی غیرطبیعی است. » این امرمی تواند یک مشکل خاص در مکان هایی باشد که متخصص قلب و عروق کودکان زیادی در دسترس نیستند، زیرا کودکان می توانند بدون دسترسی به متخصص، که می توانند آنها را ویزیت کنند، از ورزش دور شوند.به نظر می رسد انجام معاینه فیزیکی و غربالگری قبل از شرکت در برنامه های ورزشی، که انجام آنها برای همه ورزشکاران دبیرست، مطمئنا معمول است و ا،ر ورزشکار، که در رقابت های ورزشی شرکت می کنند، در حال حاضر به اندازه کافی خوب است. با این حال، بیمار، که سابقه خانوادگی بیماری قلبی دارند، باید به متخصص قلب کودکان مراجعه کنند و این بیماران به انجام

نوار قلب برای شرکت در برنامه های ورزشی

به طور فزاینده ای تبدیل به یک بار می شوند.

لیپید خونشان بالا باشد، بسیار نادر است. درد قفسه سینه «به ندرت » به م،ی حمله قلبی در کودکان

دارند اغلب به بخشهای اورژانسی مراجعه می کنند که مخصوص کودکان نیستند، بنابراین پزشکان به

این گایدلاین، بدون توجه دقیق به سن و شرایط بیمار، تجویز تروپونین ها را توصیه نمی کند

انجام نوار قلب قبل از آغاز درمان

بزرگسالان رفتار می کنند. البته وجود بیماران جو، که عروقشان با پلاکهای چربی بسته شده و سطح

،دسال است. گرفتن شرح حال کامل و معاینه کامل بدنی بسیار مهم است، بدون پرش سریع به

پس از بررسی شواهد مربوط به رو شهای معمول در زمان ویزیت کودکان، مانند سفارش روتین انجام

 
منبع: https://pezeshkanirani.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/10216/

اکوکاردیوگرام، چرا که در ۹/ ۹۹ درصد موارد همه چیز طبیعی است.

قلب غیر-طبیعی باشد یا بیمار سابقه نگران کنند ه ای داشته باشد. اغلب اوقات پزشکان با کودکان مانند